Składki członkowskie PZK na rok 2021

Od 1 stycznia 2021 roku, na podstawie Uchwały Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2021 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2021 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym Oddziale nie mniej niż: 20 zł

Składkę można wpłacać:

 • na konto bankowe oddziału

Wzór do przelewu na konto: Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011; Nazwa banku – mBank S.A.; Kwota – tutaj wpisujemy kwotę; Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne); Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2021 rok.

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie druków przelewu !

Zarząd Oddziału mając na uwadze  koszty operacji bankowych zwraca się z prośbą do członków oddziału o uiszczanie składek członkowskich poprzez przekazy pocztowe lub przelewy bankowe.

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż 20 zł

Termin wpłaty składek do kasy oddziału lub na konto oddziałowe:

 • za I półrocze 2021 – do 10 stycznia 2021 r.
 • za II półrocze 2021 – do 8 lipca 2021 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie PZK na rok 2021 została wyłączona

Wesołych Świąt

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołych Świąt została wyłączona

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

12 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegatem 18 OT PZK w Rzeszowie był Adam Nazimek – SP8N.
Obrady XXVI KZD trwały od godziny 10:00 do godziny 20:30, poprzez aplikację – Microsoft TEAMS do komunikacji audio-wideo oraz wykorzystano system SecretVote do głosowań.

Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

 • Prezes PZK: Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
 • Wiceprezes PZK: Mariusz Busiło – SP5ITI
 • Wiceprezes PZK: Piotr Eichler – SP2LQP
 • Sekretarz PZK: Piotr Skrzypczak – SP2JMR
 • Skarbnik PZK: Jan Dąbrowski – SP2JLR

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:

 • Marek Kuliński – SP3AMO,
 • Tomasz Mańkowski – SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 • Przewodniczący GKR: Stanisław Leszczyna – SQ2EEQ,
 • Wiceprzewodniczący GKR: Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
 • Sekretarz GKR: Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
 • Członek GKR: Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
 • Członek GKR: Adam Świontek-Brzeziński SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrani:

 • Grzegorz Sapijaszko – SQ6WZ,
 • Krzysztof Romatowski – SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl.
Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK została wyłączona

Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 17.12.2020 r.

qsl-photo3Stan kart QSL w oddziałowym biurze QSL w dniu 17-12-2020 r. dla wymienionych niżej kolegów przedstawia się następująco:
– stacje mające pow. 100 szt: –
– stacje mające pow. 50 szt: SQ7: SQ8: ECJ,    P, SP8: BDF, MRD, Mielec,                                   – stacje mające pow. 20 szt: SQ8: L, RS, SP8: BUH, MRD, Dębica, Jarosław, Łańcut, Nisko, Przemyśl                                                                             – stacje mające do 20 szt: SQ5:- , SQ7:SP7: VZ, SQ8: FEU,  KFM, NQW, OGA, PDO, RFU, SV,  SP8: ALH, ANF, AYJ, BRE, BRQ, CGU, CIQ, DAJ, DXZ, FPK,   FHK, FUX, GKX, HEB, I, IRZ, LNK, OBT, PLE, RD, SIF, TBG, TLH, UEQ, YB,  Tarnobrzeg.

Informuję, że biuro QSL obsługuje tylko te stacje, które mają uregulowany status przynależności do PZK i aktualnie opłacone składki, a także stacje klubowe zgłoszone do obsługi QSL.

W związku z moimi częstymi, ostatnio nieprzewidzianymi pobytami poza domem proszę w miarę możliwości ew. odbiór osobisty kart QSL i pozostawienie kart do wysyłki awizować telefonicznie przez moją komórkę 664 929 573. Przepraszam za to utrudnienie.

Mój nowy adres mailowy:  SP8AJK@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                    UWAGA – NOWOŚĆ !

W chwili obecnej zaistniała możliwość stałego odbierania i zostawiania posortowanych  do wysyłki kart QSL w naszym klubie SP8PRZ w budynku klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Kolegom którzy zaakceptują takie rozwiązanie mailem, telefonicznie itp będę dostarczał karty do klubu. Karty w klubie będą zabezpieczone  przed „grzebaniem” w zamkniętej szafce. Karty dostarczone do klubu będą zdjęte z mojej ewidencji. Powyższe rozwiązanie zostało uzgodnione z gospodarzami klubu. Dotychczasowe formy odbioru są nadal aktualne.

Mogę wysłać karty pocztą po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koperty /proponuję koperty bąbelkowe nr C-13- znaczek 4,00 lub dla większej ilosci kart koperta E-15 znaczek 6,60/ z naklejonymi znaczkami  o odpowiedniej wartości. Nie przyjmuję pieniędzy, podkreślam NIE PRZYJMUJĘ PIENIĘDZY !!!  Do ewentualnego listu poleconego ma być wypełnione potwierdzenie nadania. Ostatnio poczta zwraca uwagę na grubość przesyłek, korzystniejsze są więc większe koperty.

Przypominam o układaniu kart KRAJAMI zgodnie z wykazem na naszej stronie OT oraz o podawaniu znaku QSL managera polskich stacji okolicznościowych.                 Przykład: karty G, GD, GI, GM, GU, GW, M, 2A-2A, lub AA-AL, K, N, W to dwa kraje Wielka Brytania i USA. Karta przez QSL Managerów np. TA3D via W3HNK do pozycji W/K.  Paczki kart i karty niespełniające tych wymagań będą zwracane do poprawy.               Status  biur QSL /np. brak/ w różnych krajach na świecie można zobaczyć na stronie: www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Mam dyplom dla kolegi: SQ8KFM

73! Wojtek SP8AJK

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 17.12.2020 r. została wyłączona

Krótkofalowcy mogą też spełnić dziecięce marzenia

Wystarczy Twój jeden mały gest, aby znów pojawił się uśmiech na twarzy…

Wielkimi krokami zbliżają się Mikołajki, które kojarzone są z prezentami, szczęściem i zabawą. To ważne i dające radość święto, którego z niecierpliwością wyczekuje każde dziecko. Sprawmy radość dzieciakom z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Wspólnie z Klubem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w którym siedzibę ma 18 OT PZK w Rzeszowie oraz Klub Krótkofalowców SP8PRZ i 21 Batalionem Dowodzenia zachęcamy wszystkich krótkofalowców do udziału w akcji spełniającej dziecięce marzenia.

Cel jest ważny, dlatego liczymy na Wasze wielkie serca.

Szczegółowe informacje w załączonym linku:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Krótkofalowcy mogą też spełnić dziecięce marzenia została wyłączona

Balon stratosferyczny SP9RNS odnaleziony w SP8

W dniu 3 października 2020 r. w ramach w projektu „Naukowa Wioska” realizowanym przez firmę Wiśniowski, członkowie Radioklubu SP9RNS wypuścili balon stratosferyczny. Lot balonem do górnych warstw stratosfery realizowany był w celu pokazania możliwości przesyłania informacji telemetrycznych oraz obrazków na dużą odległość za pomocą słabego sygnału radiowego.

Pod balonem podczepiono urządzenia, dzięki którym wszyscy mieli możliwość śledzenia parametrów lotu:

 • odbiornik GPS wraz za nadajnikami telemetrycznymi działającymi na dwóch częstotliwościach: 437.599MHz USB RTTY – odbiorcami byli krótkofalowcy oraz 432.500MHz FM – sygnał dla stacji APRS
 • nadajnik SSTV FM pracujący na częstotliwości 144.500MHz nadający cały czas w pętli 11 obrazków prezentujących Radioklub i projekt Naukowej Wioski, których odbiorcą mógł być każdy posiadający radio ustawione na podaną częstotliwość oraz smartfon z aplikacją Robot36 lub komputer z programem do odbioru SSTV.

Urządzenia były zasilane z baterii litowych oraz akumulatorów litowo-polimerowych.
Śledzenie parametrów lotu balonu – jego aktualnej pozycji, wysokości, prędkości wznoszenia oraz szybkości przemieszczania się w poziomie można było śledzić na mapie aprs.fi.
Ostatecznie wysokość osiągnięta przez balon to 36323m. Trasa przelotu: Wielogłowy – Medynia Głogowska k/ Łańcuta.

Swoją misję balon zakończył na wysokim drzewie 12 km na północ od Łańcuta (woj. podkarpackie).
W tym samym dniu członkowie Klubu Krótkofalowców SP8PRZ Adam SP8N i Kamil SQ8KFH ok godz. 20 podjęli decyzję o próbie zlokalizowania „rozbitka” tj. balona stratosferycznego, który spadł na terenie powiatu łańcuckiego w miejscowości Zalesie.

W pierwszej kolejności udaliśmy się na miejsce ostatniego odczytu na mapie aprs.fi. Jednakże to nie było miejsce gdzie spadł balon. Mając do dyspozycji latarki, radiotelefon Yaesu FT1D oraz wsparcie kolegów z klubu SP8PRZ poprzez przemiennik rzeszowski SR8R, jeździliśmy samochodem po okolicy, gdzie mógł spaść balon aby odebrać ramkę APRS z pozycją „rozbitka”. Ok godz. 21 udało nam się uzyskać informację z położeniem geograficznym balonu.

Balon znajdował się ok 3,5 km od ostatniego odczytu lokalizacji na mapie aprs.fi. Po dojechaniu w okolice miejsca gdzie miał znajdować się balon, weszliśmy w gęsty las próbując zlokalizować migającą diodę zamontowana na obudowie urządzeń. Ok godz. 22 udało nam się odnaleźć zaginiony balon wraz z urządzeniami na drzewie o wysokości ok. 20 m. Miejsce lądowania balonu stosownie oznaczyliśmy i zaplanowaliśmy jego ściągnięcie kiedy będzie ku temu okazja. 

W dniu 18 października 2020 r. korzystając z ładnej pogody w trzyosobowym składzie Adam SP8N, Kamil SQ8KFH oraz Paweł SQ8F, udaliśmy się na miejsce gdzie zlokalizowaliśmy balon, aby podjąć próbę jego ściągnięcia. Do tego celu wykorzystaliśmy profesjonalny sprzęt alpinistyczny oraz doświadczenie i umiejętności wspinaczkowe Kamila SQ8KFH (uczestnika Wyprawy Polarnej IGF PAN Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie).
Po przygotowaniu stanowiska wspinaczkowego Kamil wdrapał się na szczyt drzewa, z którego zdjął sprzęt znajdujący się przy balonie stratosferycznym. Raporty o postępach w przebiegu akcji przekazywaliśmy na bieżąco kolegom poprzez przemiennik rzeszowski SR8R, który po ostatnich modyfikacjach przeprowadzonych przez Zbyszka SP8IKL spisywał się fantastycznie.

Miło jest nam poinformować, że za znalezienie balonu stratosferycznego sponsor projektu – „firma Wiśniowski”, ufundował dla Klubu Krótkofalowców SP8PRZ radiotelefon.

Vy' 73!
Członkowie Klubu Krótkofalowców SP8PRZ
Adam SP8N, Kamil SQ8KFH, Paweł SQ8F

Relacja filmowa z wyprawy po balon stratosferyczny SP9RNS:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Balon stratosferyczny SP9RNS odnaleziony w SP8 została wyłączona

Krótkofalarski jubileusz w Jarosławiu

W dniu 17 października br. na zaproszenie Prezesa 35 OT PZK w Jarosławiu Zbigniewa Guzowskiego SP8AUP uczestniczyłem w uroczystości z okazji 50 – lecia Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF oraz 35 – lecia powstania SP YL Clubu. Uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
W uroczystości wzięli udział: dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, starosta powiatowy w Jarosławiu Stanisław Kłopota, burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Jarosławiu Renata Chlebowska, dyrektor Kancelarii Burmistrza Miasta Jarosławia Małgorzata Młynarska, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Jarosławia Tomasz Wywrót, prezes PZK
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezesi 18 OT PZK Adam Nazimek SP8N oraz 05 OT PZK Wiesław Such SP8NFZ, zaproszeni krótkofalowcy oraz lokalna prasa.
Spotkanie prowadził prezes Jarosławskiego OT PZK i jednocześnie prezes klubu SP8PEF Zbigniew Guzowski SP8AUP.

W czasie uroczystości Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Bartosz Kłoda SP8IKB, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Mariusza Błądka SP5MDB.

Prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ wręczył dwom osobom Medal Za Zasługi dla Krótkofalarstwa Polskiego wraz z okolicznościowym grawertonem oraz Odznakę Honorową PZK Andrzejowi Szumilasowi SP8IPN. Ponadto wręczył Medal Zasłużony dla rozwoju krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia dla najbardziej zasłużonych 7 osób, a także okolicznościowe grawertony zasłużonym krótkofalowcom i osobom wspierającym krótkofalarstwo. Sekretarz PZK Piotr Skrzypczak wręczył również okolicznościowe dyplomy zasłużonym działaczom miejscowego środowiska krótkofalowców.
Jako przedstawiciel 18 Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie wręczyłem na ręce Zbigniewa Guzowskiego SP8AUP dwa listy gratulacyjne z okazji 50 – lecia Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF oraz 35 – lecia powstania SP YL Clubu.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowy Medal z napisem: 50 lat Klubu SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.

Poszerzona informacja i wiele zdjęć z uroczystości znajduje się na stronach:

Vy' 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Krótkofalarski jubileusz w Jarosławiu została wyłączona

Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

W listopadowym numerze miesięcznika Świat Radio ukazał się artykuł o Jasielskim Klubie Łączności SP8KJX, który należy do systemu Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa została wyłączona

Manipulator dotykowy CW

We wrześniowym numerze miesięcznika Świat Radio ukazał się artykuł Pawła SQ8F pt. „Manipulator dotykowy CW”.
Ostatnie lata krótkofalarstwa można z pewnością podsumować jako czas rozwoju emisji cyfrowych. Dotyczy to zarówno fal krótkich, jak i UKF-u. Jednocześnie duża liczba operatorów zwraca się w kierunku najbardziej klasycznej emisji – telegrafii. Przeżywa ona renesans jako najbardziej skuteczna emisja, do której odbioru i nadawania nie ma konieczności używania komputera.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Manipulator dotykowy CW została wyłączona

Warto uczyć się telegrafii

We wrześniowym numerze miesięcznika Świat Radio ukazał się artykuł Piotra SQ8L pt. „Warto uczyć się telegrafii” w którym opisuje jak telegrafia stała się jego emisją, której łączności stanowią przeważającą część jego logu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Warto uczyć się telegrafii została wyłączona