Składki członkowskie na 2022 rok

Od 1 stycznia 2022 roku, na podstawie Uchwały Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2022 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym Oddziale nie mniej niż: 20 zł

Składkę można wpłacać:

 • na konto bankowe oddziału

Wzór do przelewu na konto: Nazwa odbiorcy – 18 Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie; Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011; Nazwa banku – mBank S.A.; Kwota – tutaj wpisujemy kwotę; Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne); Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2022 rok.

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypisanie danych do przelewu !

Zarząd Oddziału mając na uwadze  koszty operacji bankowych zwraca się z prośbą do członków oddziału o uiszczanie składek członkowskich poprzez przekazy pocztowe lub przelewy bankowe.

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż 20 zł

Termin wpłaty składek do kasy oddziału lub na konto oddziałowe:

 • za I półrocze 2021 – do 10 stycznia 2022 r.
 • za II półrocze 2021 – do 8 lipca 2022 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie na 2022 rok została wyłączona

Akcja dyplomowa upamiętniająca 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniach 15 września – 15 października 2021 r. członkowie Klubu Krótkofalowców SP8POP Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowali akcję dyplomową, której celem było upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Warunkiem uzyskania dyplomu było zgromadzenie łącznie co najmniej 20 punktów za łączności przeprowadzone dowolną emisją i na dowolnym paśmie amatorskim, ze stacjami biorącymi udział w akcji dyplomowej. W dniach aktywności pracowała stacja okolicznościowa 3Z20UR z którą łączność była obowiązkowa.
W trakcie trwania akcji dyplomowej stacje dające punkty do dyplomu przeprowadziły łącznie 7059 QSO (9 pasm, 5 emisji, 4326 korespondentów, 121 krajów).

Ranking stacji, które zdobyły pamiątkowy dyplom oraz wykaz stacji biorących udział w akcji dyplomowej można uzyskać na stronie: https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/scores.php
Serdecznie dziękujemy wszystkim indywidualnym nadawcom, stacjom klubowym i nasłuchowcom z kraju i zagranicy za aktywne włączenie się w akcję dyplomową upamiętniającą 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W niedzielę 17.10.2021 r. w budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z inicjatywy Award Manager-a Aleksandra SP8MZB odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące akcję dyplomową.

Od lewej: SP8AJK, SP8MZB, SP8BDF, SP8N, SQ8AQO oraz Zuzia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Akcja dyplomowa upamiętniająca 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego została wyłączona

Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 22.11.2021 r.

qsl-photo3Stan kart QSL w oddziałowym biurze QSL w dniu  22-11-2021 r. dla wymienionych niżej kolegów przedstawia się następująco:
– stacje mające pow. 100 szt:  SP8: –                     – stacje mające pow. 50 szt: SP7: FGP,         SP8: FPK, LM                                                                  – stacje mające pow. 20 szt: SQ7:,   SQ8: NYB,    P, SP8: CGU, ALH, PGP, TBG, Jarosław , Mielec,  – stacje mające do 20 szt: SQ7: FPD,  SP7: VZ,  SQ8: HPR, KFM, NGO, NQW, OGA, PDO, SBP, SV,  SP8: ANF,BDF,BRE,BUH, CGU, FUX, I, IRZ, KM, MRD, MZB, OOE, PLE, TLH,UEQ, Dębica, Leżajsk, Przemyśl,                                                                                                                                                                                                             Powyższy wykaz nie obejmuje kart przekazanych do klubu SP8PRZ /ul. Dąbrowskiego/.

Informuję, że biuro QSL obsługuje tylko te stacje, które mają uregulowany status przynależności do PZK i aktualnie opłacone składki, a także stacje klubowe zgłoszone do obsługi QSL.

W związku z moimi częstymi, ostatnio nieprzewidzianymi pobytami poza domem proszę w miarę możliwości ew. odbiór osobisty kart QSL i pozostawienie kart do wysyłki awizować telefonicznie przez moją komórkę 664 929 573. Przepraszam za to utrudnienie.

Mój nowy adres mailowy:  SP8AJK@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                    UWAGA – NOWOŚĆ !

W chwili obecnej zaistniała możliwość stałego odbierania i zostawiania  posortowanych  do wysyłki kart QSL w naszym klubie SP8PRZ w budynku klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich: wtorek i piątek w godz. 17 – 19 LT. Kolegom którzy zaakceptują takie rozwiązanie mailem, telefonicznie itp będę dostarczał karty do klubu. Karty w klubie będą zabezpieczone  przed „grzebaniem” w zamkniętej szafce. Karty dostarczone do klubu będą zdjęte z mojej ewidencji. Powyższe rozwiązanie zostało uzgodnione z gospodarzami klubu. Dotychczasowe formy odbioru są nadal aktualne.

Mogę wysłać karty pocztą po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koperty /proponuję koperty bąbelkowe nr C-13- znaczek 4,00 lub dla większej ilosci kart koperta E-15 znaczek 6,60/ z naklejonymi znaczkami  o odpowiedniej wartości. Nie przyjmuję pieniędzy, podkreślam NIE PRZYJMUJĘ PIENIĘDZY !!!  Do ewentualnego listu poleconego ma być wypełnione potwierdzenie nadania. Ostatnio poczta zwraca uwagę na grubość przesyłek, korzystniejsze są więc większe koperty.

Przypominam o układaniu kart KRAJAMI zgodnie z wykazem na naszej stronie OT oraz o podawaniu znaku QSL managera polskich stacji okolicznościowych !!!!                 Przykład: karty G, GD, GI, GM, GU, GW, M, 2A-2A, lub AA-AL, K, N, W to dwa kraje Wielka Brytania i USA. Karta przez QSL Managerów np. TA3D via W3HNK do pozycji W/K.  Paczki kart i karty niespełniające tych wymagań będą zwracane do poprawy.               Status  biur QSL /np. brak/ w różnych krajach na świecie można zobaczyć na stronie: www.iaru.org/qsl-bureaus.html

73! Wojtek SP8AJK

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 22.11.2021 r. została wyłączona

3Z20UR – 20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin Akcji Dyplomowej
20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
zorganizowanej pod patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra. hab. Sylwestra Czopka

 1. Celem akcji jest upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegółowe informacje na temat historii Uniwersytetu można przeczytać na: https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia
 2. Inicjatorem i organizatorem akcji jest Klub Krótkofalowców Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie SP8POP przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
 3. Termin akcji dyplomowej: 15 września – 15 października 2021 r.
 4. W dniach aktywności będzie pracowała stacja okolicznościowa 3Z20UR.
 5. Do uczestnictwa w akcji zapraszamy: indywidualnych nadawców, stacje klubowe i nasłuchowców z kraju i zagranicy.
 6. Pasma: KF i UKF.
 7. Emisje: CW, SSB, DIGI.
 8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zgromadzenie łącznie co najmniej 20 punktów za łączności przeprowadzone dowolną emisją i na dowolnym paśmie amatorskim, ze stacjami biorącymi udział w akcji dyplomowej, według następującej punktacji:
 • 3Z20UR – 5 punktów – łączność obowiązkowa,
 • SP8MZB – 3 punkty – pracownik UR,
 • SP8POP – 2 punkty – organizator akcji dyplomowej,
 • SP8N – 2 punkty – absolwent UR,
 • SP8AJK, SP8BDF, SP8DXZ, SP8PKP, SP8TJU, SP8TLH, SQ8A, SQ8ERS, SQ8F, SQ8L, SP8MRD, HF40MRD – 1 punkt.
 1. Łączności z tą samą stacją można powtarzać innego dnia. Limit czasowy nie obowiązuje w przypadku łączności innym rodzajem emisji.
 2. Dyplom będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej:
 • stacjom polskim, które zgromadziły minimum – 20 punktów,
 • stacjom zagranicznym (europejskim), po uzyskaniu minimum – 12 punktów,
 • stacjom DX (spoza Europy), które przeprowadziły łączność ze stacją organizatora – 3Z20UR.
 1. Po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów dyplom okolicznościowy będzie można pobrać w formacie *.pdf ze strony: https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/ do dnia 31.12.2021 r.
 2. Nasłuchowcy ubiegający się o wydanie dyplomu wysyłają zgłoszenie w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 31.12.2021, na adres e-mail: 3z20ur@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać: znak stacji ubiegającej się o dyplom, datę i godzinę nasłuchu, pasmo, rodzaj emisji oraz znaki organizatora i korespondenta. Dyplom zostanie wysłany na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie.
 3. Po zakończeniu akcji dyplomowej łączności ze stacją 3Z20UR zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.
 4. Stacje, które nie są obsługiwane przez biuro QSL, mogą uzyskać potwierdzenie łączności przesyłając zaadresowaną zwrotnie kopertę z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres:

Klub Krótkofalowców PZK SP8POP
Zaczernie 218 E
36-062 Zaczernie

 1. Wszelkie kwestie sporne, ostatecznie i wiążąco rozstrzyga Award Manager Aleksander SP8MZB sp8mzb@gmail.com wraz z dwoma członkami klubu uczestniczącymi w akcji dyplomowej.

Życzymy miłych kontaktów.
73! Organizatorzy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 3Z20UR – 20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego została wyłączona

IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021

W dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina odbył się kolejny IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców zorganizowany przez Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie, Łańcucki Klub Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ.
Swoja obecnością podczas zjazdu zaszczyciło nas ok 100 krótkofalowców z rodzinami, jak również wspaniali przyjaciele i sympatycy naszego hobby. Wśród uczestników zajazdu byli również Koledzy z naszego Związku: Wiceprezes PZK Mariusz SP5ITI, Manager PZK ds. młodzieży Piotr SQ8L, Prezes 05 OT PZK w Krośnie Wiesław SP8NFZ, koordynator Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej Przemek SQ8NYB, byli prezesi 18 OT PZK w Rzeszowie Janek SP8FHK oraz Bogdan SP8BRE oraz 28 OT PZK w Tarnowie Zbigniew SP9IEK, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF (SP8R Contest Team Albigowa) oraz Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów „DELTA” w Dębicy, kierownicy i członkowie klubów krótkofalarskich z woj. podkarpackiego: SP7KKX, SP8KBN, SP8PCF, SP8PJL, SP8PLE, SP8PLM, SP8POP, SP8PRZ, SP8ZBX, SP8YAY, SP8PDE.
Tradycyjnie jak co roku gościliśmy również część naszej narodowej reprezentacji Zespół SN0HQ, która w 2020 r. zajęła III miejsce w zawodach IARU HF a w tegorocznych zawodach w okręgu SP8 wystawiła 3 stacje (QTH: Nisko, Albigowa i Bieliny).
Podczas części oficjalnej zjazdu podsumowano Zawody Podkarpackie 2021 oraz wręczono zwycięzcom pamiątkowe grawertony i dyplomy. Wiceprezes PZK Mariusz SP5ITI oraz Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie Adam SP8N wręczyli Dariuszowi SQ7FPD Odznakę Honorową PZK za szczególne zasługi dla krótkofalarstwa. Tradycyjnie uczestnicy spotkania zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu. Nie obyło się również bez małej giełdy krótkofalarskiej.
Piotr SP8MRD opowiedział o planowanej w okresie 15.09 – 15.10.2021 r. akcji dyplomowej 20. lecia utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego i pracy stacji okolicznościowej 3Z20UR.
Piotr SQ8L przedstawił ciekawy wykład na temat najmniejszego analizatora antenowego NanoVNA H (50kHz – 1500MHz) omawiając zasady i sposoby pomiarów antenowych jakie stosowane są w krótkofalarstwie.
Krzysztof SQ8ERS zaprezentował nowe projekty automatycznych skrzynek antenowych do anten zasilanych linią symetryczną (czyli popularna drabinką), których jest konstruktorem i producentem wraz z Kamilem SQ8KFH.
Koledzy z Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM i SP8PRZ oraz uczestnicy spotkania aktywnie pracowali na pasmach różnymi emisjami. Rozwieszone anteny wokół leśniczówki wspaniale spisywały się podczas pokazów i testów TRX – ów oraz wzmacniaczy, których ilość w tym roku tradycyjnie była bardzo duża. Pogoda dopisała nadzwyczajnie, przez weekend zjazdowy było pogodnie i bardzo ciepło co pozwoliło na spędzenie miłego czasu na rozmowach, dyskusjach oraz pokazach sprzętu na wolnym powietrzu.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

Do zobaczenia za rok podczas X Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców.

Vy’ 73!
Adam SP8N


 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 została wyłączona

IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 (27-29 sierpnia 2021 r.)

Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ serdecznie zapraszają wszystkich krótkofalowców na „IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2021”, który odbędzie się w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina.

UWAGA – leśniczówka MARYSIN tj. miejsce zjazdów z lat ubiegłych !!!

Piątek: od godz. 17:00 (27.08.2021 r.):

 • przygotowania do zjazdu (zagospodarowanie terenu leśniczówki) – rozmieszczanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie leśniczówki.

Sobota: od godz. 8:00 (28.08.2021 r.):

 • rejestracja uczestników,
 • pogawędki,
 • zajęcia własne,
 • giełda krótkofalarska.

Sobota: godz. 12:00 – rozpoczęci części oficjalnej zjazdu

W trakcie części oficjalnej spotkania planowane jest m. innymi:

 • podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2021,
 • wręczenie OH PZK, grawertonów i dyplomów,
 • prezentacje zaproszonych gości,
 • pokazy i testy TRX – ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich,
 • relacje z wypraw krótkofalarskich,
 • testy i pokazy programów krótkofalarskich,
 • prezentacje przemienników,
 • giełda krótkofalarska,
 • wspólne zdjęcie,
 • aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie SPFF-0367
 • wspólne rozmowy oraz biesiadowanie do białego rana połączone z ogniskiem i nie tylko…

Niedziela (29.08.2021 r.):

 • wspólne śniadanie,
 • grzybobranie, spacery, pogawędki,
 • podsumowanie zjazdu,
 • około godz 11:00 – zakończenie zjazdu.

Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz grzybobrania.
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach lub własnych łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep kempingowych, kamperów oraz instalacji własnych anten krótkofalarskich.

Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.7875 FM (SR8B)

Przy drogach dojazdowych znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd.

Już dziś serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji:
Adam SP8N
e-mail: adamsp8n@gmail.com

Miejsce spotkania:

Mapa dojazdu:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 (27-29 sierpnia 2021 r.) została wyłączona

Piknik wojskowy z udziałem krótkofalowców z klubu SP8PRZ

W dniu 15 sierpnia 2021 r. członkowie Klubu Krótkofalowców SP8PRZ uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w 101. Rocznicę Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą.
Przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się piknik wojskowy podczas którego nie zabrakło członków Klubu SP8PRZ oraz kolegów zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, którzy dobrą zabawą promowali krótkofalarstwo.
Osoby odwiedzające stoisko krótkofalarskie miały możliwość uczestniczyć w szybkiej nauce telegrafii, jak rónież sprawdzić się w praktyce na wybranym przez siebie kluczu oraz zapoznać się ze sprzętem krótkofalarskim i przeprowadzić swoją pierwszą łączność.
Mamy nadzieję, że była to bardzo dobra forma promocji i popularyzacji naszego hobby ukazująca społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo oraz jakie niesie ze sobą korzyści.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Piknik wojskowy z udziałem krótkofalowców z klubu SP8PRZ została wyłączona

Po Mistrzostwach IARU HF Championship 2021

W dniach 10 do 11 lipca 2021 r. odbyła się kolejna edycja zawodów IARU HF Championship 2021 w której, jak zwykle wystartował Zespół SN0HQ – oficjalna reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców. Przygotowanie Zespołu do startu w zawodach odbywały się już od ponad miesiąca dlatego cała logistyka łącznie z logiem sieciowym działała niezawodnie (Tnx Jurek SP6ZT). W sumie wystartowało 27 stacji SN0HQ głównych i rezerwowych z różnych lokalizacji oraz stacje kontrolne z logiem i DX clustrem.

Trzy pasma stacji SN0HQ tj. 7 MHz – CW , 14 MHz – SSB oraz 21 MHz – CW zlokalizowane były w QTH – Albigowa. Pasmo 3,5 MHz CW zlokalizowane było w QTH Nisko oraz 1,8 MHz SSB w QTH Bieliny.

Team SN0HQ 2021 w lokalizacji stacji SP8R – QTH Albigowa:
SP6JIU, SP8GQU, SP9UUC, SP7LIE, SQ8JLA, SP8BRQ, SQ8J, SP8K, SP8TJU, SP7VC,
SQ9IAU, SP8N, SP9LAS, SP8BVN, SQ9HQ, SP3CW

Team SN0HQ 2021 w lokalizacji stacji Darka SQ7FPD – QTH Nisko:
SP5CNA, SP7AH, SQ7FPD

SN0HQ 2021 w lokalizacji stacji Kornela SP8K – QTH Bieliny

Jeszcze w piątek wieczorem wydawało się, że praca w zawodach będzie trudna lub wręcz niemożliwa z powodu szalejących w wielu lokalizacjach burz z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Na szczęście w sobotę wszystko się uspokoiło jedynie u naszej sztandarowej stacji 14 MHz CW Krzyśka SP7GIQ zasilanie wróciło dopiero wieczorem. W tym czasie pracowały stacje rezerwowe, a sumaryczny wynik na paśmie jest najlepszy od lat. Ogólnie rzecz biorąc burze i awarie nas w tym roku omijały.
Propagacja, szczególnie na 14 MHz dopisywała i pasmo było otwarte przez całą dobę. 21 MHz i 28 MHz były chimeryczne ale też pojawiały się okresowe otwarcia.
Na pozostałych pasmach propagacja była nieco gorsza niż rok temu, co nie przeszkodziło nam w uzyskaniu wyniku lepszego niż w roku ubiegłym (Raw score).
Dziękujemy stacjom polskim, które nas zawołały dostarczając cennych punktów. Na 21 i 28 MHZ stacje SN0HQ pracowały naprzemiennie z kilku lokalizacji rozrzuconych po całym kraju, jednak nie wszystkim udało się do nas dowołać. Najlepsza propagacja na SP była nocą, jednak stacji SP było w tym czasie jak na lekarstwo.

Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za liczny udział i do usłyszenia za rok.

Vy’ 73!
Kapitan oraz Członkowie Zespołu SN0HQ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Po Mistrzostwach IARU HF Championship 2021 została wyłączona

SN0HQ i IARU HF Championship – 2021

int_2

W dniach 10 do 11 lipca 2021 r. odbędą się tegoroczne zawody IARU HF Championship – 2021. W zawodach wystartuje jak zwykle nasza narodowa reprezentacja – zespół SN0HQ.

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.

Na terenie woj. podkarpackiego będą zlokalizowane trzy stacje zespołu SN0HQ:

 • QTH Albigowa (7 MHz – CW, 14 MHz – SSB i 21 MHz – CW),
 • QTH Nisko (3,5 MHz – CW),
 • QTH Bieliny (1,8 MHz – SSB).

W ubiegłym roku Zespół SN0HQ zajął 3 miejsce w bardzo silnej konkurencji za reprezentacjami Niemiec i Francji. W tym roku liczymy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznego wyniku, będzie to niezmiernie trudne gdyż ubiegłoroczne zawody zostały rozegrane w okresie pandemii COVID 19 i zapewne nie wszystkie zespoły narodowe mogły wystąpić w swym najsilniejszym składzie.

W tym roku udało się zorganizować przedkontestowe spotkanie Zespołu w Kobylej Górze. Frekwencja była rekordowa, a dyskusjom i sugestiom poprawy wyniku nie było końca. Po dyskusji została zatwierdzona proponowana lokalizacja stacji głównych i rezerwowych.
Wbrew pozorom było niezwykle trudnym znaleźć około 25 stacji dysponujących odpowiednim potencjałem sprzętowym i ludzkim jak również chęcią reprezentowania Polski w tych zawodach.
W wyniku licznych kompromisów i zmian lokalizacji ostateczny rozkład stacji wygląda następująco:

Lokalizacje stacji głównych, szczególnie na wyższych pasmach będą się okresowo zmieniały aby umożliwić wszystkim stacjom SP nawiązania z nami QSO. Aktualne częstotliwości pracy stacji SN0HQ będą podawane na stronie:

W roku ubiegłym stacje SP nawiązały z nami ok. 1280, a 12 QSO nawiązało ponad 80 stacji, co niewątpliwie przyczyniło się do uzyskania tak dobrego miejsca w klasyfikacji (rekordowym rokiem był 2005 z 8201 QSO ze stacjami SP!).
W tym roku liczymy również na liczny udział stacji SP.
Pandemia prawie zaniknęła więc jest doskonała okazja do zorganizowania integracyjnych spotkań plenerowych z czynną radiostacją z której krótkofalowcy nie posiadający własnej stacji będą mogli nawiązać QSO ze stacjami SN0HQ.

Liczymy na Was!

Podobnie jak w latach ubiegłych za nawiązanie 12 QSO przyznawane będą białe koszulki Worked all SN0HQ Stations 2021 (ufundowane prze PZK) – regulamin:

a dodatkowo losowane będą cenne nagrody rzeczowe wśród stacji które nawiążą 12 QSO ze stacjami SN0HQ i w terminie 5 dniowym wyślą log do organizatora.

W roku bieżącym zmieniony został regulamin dyplomu SN0HQ – regulamin:

Podobnie jak w latach poprzednich do logowania użyty zostanie program N1MM+  w wersji sieciowej. System informatyczny zapewnił SP6ZT (TNX Jurku!). W czasie zawodów do komunikacji pomiędzy stacjami używany będzie komunikator IRC (TNX SP5DXM i SP5ELA).
Obecnie przeprowadzane są próby logowania w sieci w których uczestniczyła już większość stacji.
Wszystkie stacje SN0HQ udostępniają własne stacje i poświęcają swój czas aby nasz wynik był jak najlepszy. Proszę doceńcie to i wołajcie nas w zbliżających się zawodach.
Przykładem narodowej mobilizacji mogą być Niemcy – ekipa DA0HQ która nawiązuje wielokrotnie więcej QSO ze swoimi członkami DARC (ale ich jest ponad 35.000 a nas około 3 500).
My ze swej strony zrobimy wszystko aby osiągnąć jak najlepszy wynik, teraz kolej na stacje SP!

Regulamin: http://sn0hq.org.pl/regulamin.php

73! Włodek SP6EQZ
Kapitan SN0HQ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SN0HQ i IARU HF Championship – 2021 została wyłączona

Ankieta w ramach przygotowań do warsztatowej części Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2021

Stowarzyszenia krótkofalowców z Regionu 1 IARU podjęły się przeprowadzania analizy stanu krótkofalarstwa w swoich krajach, zbadania mocnych i słabych stron a także zewnętrznych zagrożeń i szans na rozwój naszego hobby.
W związku z tym w imieniu PZK, jako członka IARU, zwracamy się z prośbą do wszystkich krótkofalowców w Polsce o wypełnienie ankiety SWOT znajdującej się pod poniższym linkiem:

Stan krótkofalarstwa w Polsce:

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o uważne przeczytanie objaśnień.
Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich krótkofalowców, aktywnych i nieaktywnych, nasłuchowców i innej maści pasjonatów łączności radiowych. Zaproszenie jest adresowane do osób będących członkami PZK, innych organizacji, a także samotników.
Więcej wyjaśnień w samej ankiecie. Nie czekaj! Wypełnij już dzisiaj (ogromna prośba: niby zalecaliśmy, żeby nie później niż do dnia 23.05.2021 r. (do tego dnia wpłynęło ok. 270 odpowiedzi), ale… absolutnie definitywny i nieprzekraczalny termin to 28.05.2021 r.) i pochwal się tym na social mediach!

Ankietę koordynuje Zespół przedstawicieli PZK na obrady Konferencji Generalnej IARU R1 2021 w następującym składzie: Kol. Mariusz Busiło SP5ITI, Kol. Michał Brennek SP2J, Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC, Kol. Piotr Wilkoń SQ8L i Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ankieta w ramach przygotowań do warsztatowej części Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2021 została wyłączona